دکتر محسن دوستکام

دکتر محسن دوستکام

هشتمین دوره آموزش مشاوره پیش از ازدواج

ارایه مدرک معتبر مورد تایید وزارت علوم

همراه با تفسیر تخصصی تست کتل

از عرش تا فرش! زندگي با همسر پارانوييد

111

Dr. Mohsen Doustkam

نویسنده: دکتر محسن دوستکام

ذکر مطلب با نقل قول و رفرنس بلامانع است

از عرش تا فرش!
زندگي با همسر پارانوييد
اختلال شخصیت پارانویید اشاره به افرادی دارد که ادراکاتشان تحت نفوذ بدگمانی و سوظن بوده و تمایل دارند انگیزه های دیگران را با عنوان بدخواهی تعبیر نمایند. اختلال شخصیت پارانویید باید از هذیان ها و توهمات پارانویید مرتبط با اختلالات سایکوتیک متمایز گردد (فریمن، گرتی، کویپرز ، فاولر  و ببینگتون ، 2003). متاسفانه شواهد پژوهشی و درمانی اندکی برای اختلال شخصیت پارانویید فراهم است. یکی از دلایل اصلی این کمبود این است که افراد با الگوهای فکری و رفتاری پارانویید، اسکیزویید و ضد اجتماعی اغلب به دنبال کمک بر نمی آیند. بلکه تنها تحت تاثیر فشار همکاران و خانواده و آنهم در دوره های محدود و گذرا در محیط های درمانی پیدا می شوند (اولدهام، اسکودول و بندر، 2005).
افراد پارانویید بسیار حساس، آماده حمله متقابل، کینه ورز هستند. البته برخلاف اسکیزوفرنی پارانویید، فرد مبتلا به اختلال شخصیت پارانویید این بینش که سوظن بی اساسی دارد را کسب می نماید. علاوه بر این، خطر ادراک شده توسط اختلال شخصیت پارانویید از سوی فرد آشنایی در محیط، مثل همسایه یا همکار نشات می گیرد، نه از سوی منابع غیر واقعی. شیوع اختلال شخصیت پارانویید 1 تا 1/5 درصد است. همچنین اختلال شخصیت پارانویید دومین اختلال شخصیت از نظر شیوع در میان مردان و سومین در میان زنان است.
بیماران اختلالات شخصیت، طرحواره های ناکارآمدی دارند که منجر به پردازش غلط اطلاعات می گردد. این طرحواره ها گرایش به رمزگردانی اطلاعات به شیوه های سوگیرانه دارند. به این ترتیب بیماران اختلال شخصیت پارانویید گوش به زنگی را نسبت به حملات یا تحقیرها حفظ می کنند. مرتبط با این طرحواره ها، تجربیات مشکل زایی مثل انتظارات بدبینانه ای درباره دنیا و عقاید منفی درباره شرارت دیگران و ترس از مورد تمسخر واقع شدن خود دارند. با توجه به نظریه شناختی - اجتماعی، بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت در رابطه با مشکلات بین فردی مهارت های حل مساله بسیار ضعیفی دارند. طبق نظریه شناختی بک (بک، فریمن  و دیویس ، 2003)، باورهای ناکارآمد هسته اصلی آسیب شناسی بیماران اختلال شخصیت را می سازند که با عنوان "چرخه های پایدار و خود تداوم بخش شناختی- بین فردی" از آنها نام می برد. نظریه بک سه جنبه شناخت را مورد بررسی قرار می دهد: 1- افکار اتوماتیک (باورها و مفروضه هایی درباره خود، دنیا و دیگران)، 2- راهبردهای بین فردی و 3- تحریف های شناختی (خطاهای نظام مند در تفکر منطقی).
در اتاق درمان
اما آنچه كه در مورد اين قبيل بيماران بيش از همه ناشناخته مانده است،‌ نقش اطرافيان نزديك در زمينه سازي و بروز رفتارهاي بيمارگون مي باشد. اغلب،‌ همسران اين بيماران خواهان راهكارها و نسخه هايي براي مقابله و كنار آمدن با همسر شكاك خود هستند. غافل از اينكه يكي از اصلي ترين عوامل تشديد حساسيت ها،‌خودشان هستند. در اينجا به بررسي مدل حاصل از نتايج بررسي 5 پرونده همسران با شكايت از پارانوييد بودن خانم مي پردازيم.
در اغلب موارد، خانم با تعارض شديدي روبرو است كه حتي با وجود آسيب ديدگي جسمي،‌جنسي و روحي نيز نمي تواند از مرد دل بكند. اين دسته زنان عمدتا بيان مي كنند كه همسرشان الگوهاي نوساني از تحقير و جبران افراطي نشان مي دهد:
خانم ن: شايد هيچكس به اندازه شوهر من دست زنش را نبوسيده باشد.
جالب توجه است كه اين خانم به دليل ضرب و جرح هاي دوره اي و شكاكيت هاي شديد همسرش مدت 6 ماه است كه از وي طلاق قانوني گرفته است اما براي كمك به طلاق عاطفي و دل كندن از همسر به درمان روي آورده است. با در نظر گرفتن تحقير ها و آزار و اذيت جسمي و روحي،‌پپس علت اين همه وابستگي و ناتواني از ترك همسر توسط خانم چيست؟
يكي از مدل هاي ارتباطي قابل مشاهده و تكراري در اين زوجين الگوي ارزنده سازي/ ناارزنده سازي از طرف آقا مي باشد. عمدتا مردان داراي اختلال شخصيت پارانوييد بيش از زنان از اين مدل استفاده مي نمايند. روابط در اين مدل، تحت تاثير متقابل عوامل دروني (سو تعبير،‌سوگيري ادراكي و خطاهاي شناختي) و عوامل ميان فردي (پاسخ هاي ماشه چكان//پاسخ هاي تفصيلي) مي باشد. اجازه بدهيد با ذكر يك مثال به تفسير اين الگو بپردازيم:
اولدهام و موريس (1995)، در تقسيم بندي جالب توجهي به 6 تيپ در افراد پارانوييد مي پردازد؛ سبک گوش به زنگ، لجوج  (تیپ های وسواسی)، متعصب  (ویژگی های خودشیفته)، عصبانی  (ویژگی های منفی گرا)، منزوی (ویژگی های اجتنابی) و بدطینت  (ویژگی های خودآزاری).
مشاهدات درماني حاكي از وجود اين الگو در تيپ بدطينت است. متخاصم، کینه توز، بی عاطفه، هذیان گزند و آسیب، خصومت استبدادی که عمدتا در خیال پردازی ها خود را نشان می دهد، فرافکنی شدید و سرکشی از جمله ویژگی های این تیپ می باشند. این افراد انتظاراتی مبنی بر دریافت پرخاشگری از دیگران دارند. حساسیت بالایی نسبت به مراجع قدرت دارند، استراتژی

اصلی ایشان تسلط بر دیگران قبل از تسلط دیگران بر آنهاست.
فاز اول، ‌ناارزنده سازي: وي‍ژگي اصلي روابط بين فردي در اين فاز،‌تحقير مي باشد. مردي كه به اين تيپ بيماري دچار است در وهله اول و به دنبال مساله ماشه چكان (به عنوان مثال سو ظن نسبت به رد تماس دادن تلفن همسر) سريعا به دنبال غلبه بر حريف خيالي و در دست گرفتن دوباره قدرت مي باشد. در اين راه، از هيچ عامل استبدادي و آسيب رساني كه مخصوصا جنبه تحقير معشوق را داشته باشد نمي گذرد. غالبا خاطراتي كه همسران اين قبيل افراد از تحقير هاي فاز نا ارزنده سازي دارند شامل موارد زير مي باشد: گرفتن اعتراف اجباري، خود تحقيري كلامي شامل غلط كردم و ...، ضرب و جرح شديد و تحقير آميز و در برخي موارد معدود سو استفاده جنسي، تهديد به آبروريزي در محل كار و ...ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه در اكثر اين موارد زنان حتي تا پاي دادگاه،‌شكايت و حل مساله به صورت قانوني نيز مي روند اما شروع فاز دوم ايشان را منصرف مي نمايد.
فاز دوم، ارزنده سازي: به محض اينكه زن در اين مرحله عجز و تحقير خود را مشخصا با گريه، خودگويي منفي،‌التماس و ... نشان بدهد مرد وارد فاز دوم مي شود و به اصطلاح دست به ارزنده سازي آبجكت مي زند. در اينجا مرد مي تواند بهترين مرد دنيا شود و محبت هايش بي دريغ و با شدت نثار زن بگردد (بعيد نيست كه در برخي نمونه ها،‌خود زن براي جلب محبت و كسب منافع فاز دو، فاز يك را استارت بزند!) اينگونه زنان معمولا در تله محبت مرد گير ميفتند اگرچه آگاه هستند كه اين چرخه تمامي ندارد و ممكن است چند روز ديگر مجددا رخ بدهد. اما در حال حاضر آغوش پر مهر و محبت همسر ولو همراه با چاشني ساديسم باشد برايشان تسكين دهنده تر است.
در اغلب موارد،‌زوج درماني با تاكيد بر تصحيح الگوهاي ارتباطي (مشترك)، درمان شناختي رفتاري (با تمركز بر شناختواره هاي منفي بيمار) و درمان هاي پويشي در صورت وجود نشانه هاي تعارضات عميق و حل نشده مي تواند موثر باشد.

منابع:
Freeman, Daniel, et al. "Psychological investigation of the structure of paranoia in a non-clinical population." The British Journal of Psychiatry 186.5 (2005): 427-435.
Oldham, J. M., & Morris, L. B. (1995). The new personality self-portrait (Rev. ed.). New York: Bantam Books.

 

ورکشاپ تشخیصی عشق وسواسی، همجنس گرایی و

ورکشاپ تشخیصی عشق وسواسی، همجنس گرایی و اختلال هويت جنسي

خیابان سلمان فارسی 6- پلاک 6

 

تشخیص اولیه علایم جسمانی‌سازی تنگی نفس ثانویه بر اختلافات زناشویی

111

تشخیص اولیه علایم جسمانی‌سازی تنگی نفس ثانویه بر اختلافات زناشویی

دکتر محسن دوستکام

بیمار ن. ز.

این گزارش با هدف معرفی موردی از تشخیص اولیه هویت علایم جسمانی‌سازی که همبودی comorbidity  بالایی با اختلافات زناشویی دارند نگاشته شده است.
مورد خانم ن. ز ۳۱ ساله، دانشجوی دکتری، متأهل و بدون فرزند است که با شکایت اولیۀ افسردگی، ناامیدی، علایم روان‌تنی و به دنبال آن اختلاف در روابط زناشویی به کلینیک روان‌شناختی اندیشه و رفتار مشهد در سال ۱۳۹۴ مراجعه نمود. خانم ن. ز ۴  سال از ازدواجش گذشته بود.  تنها دختر خانواده بوده و دو برادر کوچکتر از خود نیز دارد. در ارزیابی توسط آزمون ۱۶ عاملی شخصیت کتل، وی عوامل زیر نمرات برجسته‌تری را به دنبال داشتند:

عامل O: عزت نفس وی بسیار پایین برآورد شده است. احساسات ناایمنی، عدم اطمینان به خود،‌تاب‌آوری پایین در برابر حوادث و بحران‌ها و در مجموع حس سرخوردگی از همۀ جوانب زندگی در وی مشهود هستند.

عامل C: بلوغ روانی وی در حد نسبتاً مطلوبی برآورد شده است. هویت یافتگی ارتباطی، شغلی و ایدیولوژیک را به دست آورده است. نسبتاً ثبات شخصیتی دارد. اما نکتۀ مهم در ارزیابی این عامل از طریق آزمون و مصاحبه این بود که مشخص شد این هویت، متزلزل و سست می‌باشد و تحت تأثیر عامل عزت نفس هر آن احتمال فروپاشی دارد.

عامل L: عامل فوق، به نشخوارهای ذهنی rumination، خصومت‌طلبی،‌ افکار شبه پارانویید نه به معنای توهم و شکاکیت بلکه در حد افکار انتساب به خود و حساسیت‌های بین فردی، توقعات بالا در روابط و در نهایت واکنش‌های انفعالی می‌باشد. تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که بالا بودن نمرۀ عامل فوق با سلامت روان افراد همبستگی معکوس دارد.

عامل Q4: تفکر خانم ز. از نوع تفکر داغ، می‌باشد که همراه با فقدان مدیریت هیجانی،‌ تحریک‌پذیری،‌ خواب آشفته، ‌آسیب‌پذیری نسبت به اختلالات روان‌تنی می‌باشد.

شایان ذکر است که عامل Q4 در آزمون شخصیتی کتل، یکی از عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ بسیار قوی برای آسیب‌پذیری به اختلالات روان‌تنی می‌باشد.

شرح جلسۀ اول و مصاحبۀ تشخیصی

از نظر خانوادگی،‌پشتیبانی و حمایت لازم را از خانواده داشته است اما بیشترین آسیب را در ازدواج با همسر تخریب‌گر و خانوادۀ وی به دست آورده است. استرس شدیدی دارد طوری که به گفتۀ خودش قبل از جلسه چندین بار احساس اجبار برای رفتن به دستشویی داشته است. چندین بار حملات شبه پنیک را در آسانسور تجربه نموده است. خانوادۀ همسر چندین بار وی را تحقیر کرده‌اند. حساسیت اضطرابی بالایی را هم در جریان مصاحبه و آزمون AS و هم در بیان تاریخچۀ شخصی دارد. خانم ن.ز بیان می‌کند که همسرش چندین بار به زور وی را زیر پتو و یا در آغوش نگاه داشته است تا تنگی نفس و احساس خفگی وی را درمان کند. نکته جالب توجه اینکه نشانه‌های فوق قبل از ازدواج وجود نداشته‌اند.

ابرازگری کلامی بیمار ضعیف است. خاطراتی از برون‌ریزی عصبی بیان می‌کند که طی آن مشت به دیوار می‌زده و به آرامی گریه می‌کرده اما جیغ و داد و فریاد نداشته است. محتوای افکار خودتخریبی و سرزنش خود بسیار زیاد است. در استرس‌های شدید (جلسه ۱۵ یعنی حدوداً ۴ ماه بعد که اولین تجربۀ تدریس را دارد) کمی مسخ شخصیت نیز رخ می‌دهد. ترس‌های دیگری نیز در همان جلسه آشکار می‌شوند که از مهمترین آنها می‌توان به خراب شدن دیوار اشاره کرد؛ فانتزی غالبی که از چند روز قبل از اولین جلسۀ تدریسش در دانشگاه شروع شد و پس از کلاس به پایان رسید.

علایم غالب جسمانی شامل تنگی نفس، ‌احساس گره در گلو، درد در قفسۀ سینه، گرفتگی عضلات،حالت تهوع و احساس خفگی می‌باشند. نرخ شیوع علایم پس از اختلافات و یا تحقیر از طرف همسر و در منزل مادرشوهر بیشتر است.

پس از جلسۀ اول که به تشخیص مسئله پرداخته شد، ۵ جلسه بعد به بررسی محتوای افکار، تکالیف شناختی، رشد عزت نفس و تمرکز بر نشانه‌ها گذشت.

یکی از مراحل درمانی بسیار مهم درباره بیمار ن.ز، شامل کشف کارکرد نشانه در جلسۀ هفتم بود. به بیمار آموزش داده شد تا جدولی شامل نشانۀ رفتاری یا جسمی (مانند تنگی نفس و یا احساس اجبار برای تخلیۀ مثانه)،‌علت خودآگاه و علت ناخودآگاه آماده نماید. این جدول تا چند جلسه بعد نیز تکمیل می‌شود. در بررسی و تفسیر کارکرد، ۲ نشانۀ تنگی نفس و احساس اجبار برای تخلیه مثانه طی جلساتی که اختصاصاً به گفت و گو در این مورد اختصاص داده می‌شد نتایج قابل توجهی به دست آمد:

کارکرد نشانۀ تنگی نفس:

براساس یافته‌های پژوهش محجل اقدم،‌ حسنخانی،‌ قره محمدلو و اسماعیلی (۱۳۹۲)، نشان داده شد که بین خودکارآمدی افراد و کنترل علایم آسم ارتباط وجود دارد. در واقع این حس که ما قادر به کنترل شرایط و اوضاع اطرافمان هستیم، زمینه‌ساز خودباوری و خودکارآمدی عمومی بیشتر است. اما فکر می‌کنید اگر چنین احساسی را از دست بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر ذهن و بدن را به صورت یک کل واحد در نظر بگیریم، بر طبق نظریه هموستاز homeostasis، این کل واحد احساس خطر کرده و شروع به تکاپو برای بازگشت به منطقۀ امن می‌گردد. همانطور که تب کردن، واکنش بدن برای بازگشت به منطقۀ امن است و یا حتی سرفه و عطسه، احساس تنگی نفس و خفگی نیز چنین کارکردی برای بیمار ن.ز دارند. ذهن و بدن چه هشیارانه و چه به صورت ناهشیار با هم هماهنگ می‌شوند و به بیمار هشدار می‌دهند که باید از منزل مادر شوهر (منطقه ناامن) دوری کند تا تحقیر نشود (منطقۀ امن). یکی از بهترین نشانه‌های بدنی در اینجا می‌تواند تنگی نفس باشد. تنگی نفس از معدود نشانه‌های جسمانی است که مختص مکان است و عموماً در مکان‌های بسته رخ می‌دهد. راه حل آن هم باز کردن پنجره یا بیرون رفتن به فضای باز است. همان چیزی که بیمار ن.ز نیاز دارد، یعنی بیرون رفتن از منزل مادر شوهر؛ اگرچه وی عادت کرده است تا حرفش را مستقیم بیان نکند و از این نشانه‌ها به صورت ناهشیار بهره می‌برد.

در نهایت،به دنبال بینشی که بیمار نسبت به کارکرد نشانه‌های خود کسب نمود، درمان وارد فاز دوم یعنی آموزش Training  شد و رویکردهایی مانند ریلکسیشن پیشرونده، فیدبک، آموزش حل مسئله و جرأت‌ورزی به کار گرفته شد. کل جلسات درمانی شامل ۱۷ جلسه طی ۶ ماه بود و یک جلسۀ پیگیری دو ماه بعد که با رضایت بیمار از کاهش چشمگیر نشانه‌ها و افزایش اعتماد به نفس و خودکارآمدی همراه بود.

در یادداشت‌های بعدی به تشریح کارکرد نشانه احساس اجبار برای تخلیه مثانه با اشاره به بیمار ن.ز خواهیم پرداخت.

 

 

منبع اصلي:

http://tanravanfarhang.ir

دوره آموزشي فنون مشاوره

مهارت ها و فنون مشاوره

ارایه گواهي بين المللي آكسفورد

محل برگزاري مشهد

گزارش 3 مورد درمان موفق بیماری واژینیسم به صورت ترکیب گروهی و فردی

گزارش 3 مورد درمان موفقیت آمیز بیماری واژینیسم در بهار 95

 

پس از طی جلسات ترکیبی گروهی و فردی، 3 مراجع از 4 مراجع شرکت کننده در شروع دوره با موفقیت درمان شده و قادر به برقراری ارتباط زناشویی گردیدند. مراجعین، دوره درمانی را از اواخر سال 94 و اوایل سال 95 آغاز کرده که تاکنون نتیجه موفقیت آمیزی (با 75 درصد موفقیت)داشته اند.

لازم به ذکر است، گروه درمانی واژینیسم برای اولین بار در مشهد و زیر نظر سرکار خانم فلاح انجام گرفت که تاثیر بسزایی در تسریع روند درمانی شرکت کنندگان داشت.

 

تاثیرات بازاریابی شبکه ای بر خانواده - مقاله روزنامه قدس - 3 بهمن 94 به قلم دکتر دوستکام

لینک دانلود فایل پی دی اف روزنامه

 

اصل مقاله:

بازاریابی شبکه ای، بساط فروش سیار و به قول خودشان نت ورک  (Network)که البته اسم با مسما تر و با کلاس تری است امروزه تبدیل به یکی از ارکان اصلی مهمانی های خانوادگی و در واقع بهانه ای برای سر زدن به اعضای خانواده شده است. اگرچه صنف مذکور هنوز به یکپارچگی و هویت مستقلی دست نیافته است، اما رواج چشمگیر آن به خصوص در میان جوانانی که به دنبال ره هزار ساله را یک شبه پیمودن هستند بسیار دور از ذهن و عجیب است. یکی از ناهماهنگی ها و نابسامانی های این صنف این است که شاغلین به این شغل پاره وقت در برخی موارد هم صنفی های خود را نیز قبول ندارند. به عنوان مثال اعضای شاغل در فلان شرکت نسبت به شرکت دیگر موضع گرفته و آن یکی را هرمی می دانند و شرکت خود را مجوز دار و با محصولات استاندارد. در درآمد زا بودن (البته فقط برای عده ای که از نظر خلق و خو با این شغل هماهنگ باشند و به قول معروف گرگ بازار باشند) و قانونی بودن این حرفه برخلاف بازاریابی های هرمی و ... شکی نیست. اما در اینجا بد نیست با توجه به رشد قارچ گونه این شغل در میان اعضای جامعه بدون اطلاع رسانی های اجتماعی و رسانه ای، به بررسی برخی عوامل آسیب زایی اجتماعی آن بپردازیم.

از بین رفتن حریم خانوادگی

یکی از نوستالوژی های اصلی و قدمت دار همه ما ایرانیان، صله رحم به هر شکل و قاعده ای می باشد. دید و بازدید خانوادگی که جدای از مسایل خانوادگی و سیاسی و اقتصادی روز، لااقل الگوی ارتباطی برادر-برادر، مادر-فرزند، پدر – فرزند و ... را به خود می دید. اما اکنون با شیوع شبکه های نت ورک در درون هسته اصلی خانواده ها الگوی ارتباطی جدید به نام فروشنده – مشتری شکل می گیرد که میتواند بر روی معیارها و چهارچوب های قبلی خط بطلان بکشد. در نظر داشته باشید زمانی که به بازار می روید، فرد فروشنده هر کسی که باشد بالاخره ناچار است برای فروش محصول خود از برخی معیارها و ملاحضات بگذرد. همین خاصیت است که وی را در نقش فروشنده فرو می برد. در این رابطه فروشنده – مشتری همه چیز تعریف شده است. شما اگر از جنس ناراضی باشید حتی می توانید اقدام به برگرداندن جنس خریداری شده نمایید و قانون هم در برخی موارد (مثل خرابی و معیوب بودن کالا) پشتیبان مشتری است. اما زمانی که یکی از ما همین مساله را در رابطه با کالایی که دو روز پیش در یک مجلس مهمانی از برادرمان خریداری نمودیم، تجربه می کنیم دیگر یا ناچاریم مستقیما از کالا و یا فروش وی ایراد بگیریم یا زیر لب غر بزنیم  و تحمل کنیم. طبیعتا ایجاد برخی رودربایستی هایی که بازاریاب ها در زمینه روانشناسی تبلیغات آموزش می بینند و آن را در جمع های خانوادگی و دوستانه استفاده می نمایند نیز در خرید کالا از ایشان تاثیر گذار است.

بنابراین، دیر یا زود باید منتظر ایجاد دوره های ماهانه شوی لوازم آرایشی آبجی بزگتره به جای دوره های ماهانه صله رحم و ... نیز باشیم.

از بین رفتن انگیزه جمعیت در سن کار

دوستم در فاصله سه ماه، سر شاخه شاد و حقوقش به 8 میلیون در ماه رسید. به نظر وسوسه انگیز و ساده می آید. فقط باید چند دوره کلاس آموزشی برویم، رفت و آمد سرشاخه ها با ماشین های چند صد میلیونی را در اردوهای از پیش تعیین شده مشاهده کنیم، چند کتاب خروس و وزغ را قورت بده بخوانیم و در پایان قدرت ارتباط گیری و تاثیر گذاری بر مشتری را فرا بگیریم. دیگر چه نیازی به رفتن به دانشگاه و شاگرد مغازه شدن و پس انداز و برنامه ریزی و ... است. اول از همه هم می توانیم کالا را به افراد فامیل و خانواده بفروشیم تا یک سطح ارتقا پیدا کنیم. به این ترتیب، بعد از چند ساله جمعیت فروشندگان کشور از مشتریان هم بیشتر می شود.

از بین رفتن توازن رهبری در خانواده

حتما تا به حال شنیده اید که در یک ازدواج موفق، مرد باید در چند زمینه به خصوص وضعیت مالی و اشتغال از همسر خود بالاتر باشد. به این ترتیب اگر آقا خواست یک انگشتر بدل 200 هزار تومانی را پس از کلی پس انداز و ذوق و سلیقه برای خانم بخرد، دغدغه این را ندارد که خانم بگوید 200 هزار تومن پول قبض موبایل من است و خودم میتونم طلا بخرم و ...

متاسفانه یکی از شکایات رایج مردان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در این چند ماه اخیر، از بین رفتن توازن مالی خانواده هست. حتی برخی موارد اختلاف درآمد خانم و آقا به 4 یا 5 میلیون تومان هم میرسد. و اینجاست که برخی دوستان غمخوار خانم پا پیش می گذارند و می گویند: تو که خودت خرجتو در میاری دیگه شوهر میخوای چکار؟ البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آنهم این است که آقای خانه در هر صورت خود را راضی کند که با خانم همکار بشود.

در مجموع، مشکل اصلی با نت ورکینگ، بی سر و سامانی آن و سرایت حاشیه های آن به محیط امن و غیر بازاری خانواده و فامیل است. در غیر اینصورت و با برنامه ریزی و ساماندهی اینگونه خرده مشاغل می توان به نحو احسنت از آنها استفاده نمود.

نابسامانی در آموزش های جنسی، مقاله روزنامه قدس 12 دی 94به قلم دکتر دوستکام

ششمین دوره آموزش مشاوره پیش از ازدواج (مهندسی ازدواج)

ارایه مدرک معتبر توسط اولین مرکز مشاوره تخصصی پیش از ازدواج

همراه با تفسیر تخصصی تست کتل

گزارش یک مورد درمان موفق بیماری واژینیسم

گزارش یک مورد درمان موفقیت آمیز بیماری واژینیسم در خرداد ماه 94

 

مراجع، خانم 27 ساله با سابقه 4 سال ازدواج به وصال نرسیده بودند. زوج مذکور که توسط همکار متخصص مامایی ارجاع داده شده بودند از واژینیسم اولیه (بدون سابقه هیچگونه رابطه جنسی) رنج می بردند. پس از ارزیابی اولیه وطی مراحل مصاحبه تشخیصی  فرآیند درمان آغاز گردید که با توجه به پیشرفت قابل ملاحظه مراجع، طی 5 جلسه که دو ماه به طول کشید درمان ایشان تکمیل گردید. همچنین، تکنیک ها و تمرینات ریلکسیشن نیز توسط درمانگر همجنس آموزش دادده شد. لازم به ذکر است، مدت درمان و تعداد جلسات قبل از هر چیز بستگی به اراده و به کار بستن توصیه های آموزشی و همراهی همسر دارد.

شروعقبلی12345بعدیپایان
صفحه1 از5

Dr.Mohsen Doustkam

Word Rezome

address.psychology

 

title.button kargah.public

دوره های آموزشی اتاق خواب...
ویژه کارمندان مرد شهرداری...
گروه درمانی دلزدگی زناشویی
شنبه, 19 ارديبهشت 1394
ثبت نام گروه درمانی دلزدگی و...
ویژه کارمندان مرد شهرداری...
کارگاه آموزشی ازدواج 93/9/11
یکشنبه, 09 آذر 1393
مخاطب: کارمندان نیروی...

links

Logo.ARC

 

پایگاه رسمی اطلاع رسانی پزشکی روان تنی
پايگاه تن، روان و فرهنگ

10 10

 

همکاران معتمد:

دکتر میترا مولایی نژاد

درمانگر اختلالات جنسی و واژینیسم

اصفهان